cz | en

Náš tým

Sestavili jsme tým odborníků s bohatými zkušenostmi pro kontrolu technického stavu nemovitostí při výstavbě a komerčních realitních transakcích. Díky naší kvalifikaci, zkušenostem a odbornému know-how Vám pomůžeme ušetřit peníze při výstavbě i nákupu nemovitosti, zajistit kvalitu stavebních prací či nemovitost lépe prodat.

S námi máte záruku profesionálně provedených služeb, v rozsahu sestaveném na míru Vašemu záměru.

Naši odborníci pokrývají široké spektrum oblastí:

Stavební část, rozpočty, legislativa

Ing. Tomáš Zima

Ing. Tomáš Zima

Autorizovaný inženýr ČKAIT s pětiletou praxí v projektování, stavebním dozoru a projektovém managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, bytových a multifunkčních projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a přestaveb bytů i domů. Je hlavním inspektorem společnosti Nemoinspekt.

Stavební část, rozpočty, územní plánování

Ing. David Olša

Ing. David Olša

Absolvent stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby a architektura (1997). Pracoval na různých pozicích v oblasti investic, real-estate developmentu, project managementu a řízení a kontroly realizací staveb a interiérových dodávek. Má mnoho zkušenosti z plánování a realizací staveb v zahraničí, mezi nimi také šestiletou pracovní zkušenost z exekutivní pozice při realizaci projektu komplexní rekonstrukce multifunkční budovy v New Yorku. Zabývá se projektovým řízením, studiemi proveditelnosti, optimalizacemi investičních záměrů, správou a obnovou nemovitostních portfolií a kontrolními systémy.

Stavební část

Ing. František Valeš

Ing. František Valeš

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více než 20-ti lety zkušeností v přípravě, posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru a zástupce investorů též při realizaci velkých rezidenčních a komerčních projektů. Ve své praxi působil např. na těchto zakázkách: zástupce a technický dozor investora na rekonstrukci paláce Ústavu šlechtičen na Pražském Hradě, na novostavbě obchodního a administrativního centra Charles square center na Karlově náměstí v Praze, na rekonstrukci budovy Národního technického muzea v Praze - Letná, na rekonstrukci paláce U bílého jednorožce v Praze - Malá Strana. Dále se podílel na zajišťování investorské a projektové přípravy výstavby Železničního muzea NTM v areálu depa Masarykova nádraží v Praze a nové stavby Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea v Praze - Stodůlky.

Stavební část

Ing. arch. Filip Klozar

Ing. arch. Filip Klozar

Odborné vzdělání získal na ČVUT, obor pozemní stavby a architektura. Nyní se zabývá návrhy a realizací staveb ve spolupráci s architektonickou dílnou Nuance. Má bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi bytů v cihlových domech, výstavbou a rekonstrukcemi rodinných i bytových domů.

Technická zařízení budov a energie

Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Zakladatel a místopředseda Asociace energetických specialistů, energetický auditor (specialista) č. 1147, autorizovaný projektant TZB ČKAIT č. 12253, poradce MPO pro energetiku (EKIS), Projektant TZB (UT, VZT, ZTI, plyn) především pro pasivní a nízkoenergetické domy,  kontrola účinnosti klimatizace, LEED Green Associate, odborný poradce SB Tool CZ, ASHRAE Associate Member, spoluzakladatel a přidružený člen CZGBC. Podílel se na realizaci zakázek pro IKEA, Centrum Nový Smíchov a Interspar.

Geodezie

Ing. Martin Cuřín, Ph.D.

Ing. Martin Cuřín, Ph.D.

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřické činnosti pro práce v katastru nemovitostí a inženýrskou činnost; absolvent magisterského a doktorského studia oboru geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Během dvanáctileté praxe v oboru se podílel na řadě projektů od zaměřování a vytyčování staveb rodinných domů a vyhotovování geometrických plánů po mapování vodních toků a staveb vodních elektráren; specialista na poradenství v problematice katastru nemovitostí. Pro svou práci využívá nejmodernější přístroje renomované značky TRIMBLE.

Statika

Ing. Miroslav Enderla

Ing. Miroslav Enderla

Autorizovaný statik, 1980 až 1994, vědecký pracovník ve VÚPS Praha, 1994 do současnosti, autor.inž. v oborech geotechnika a statika a dynamika staveb, od 2010, předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT FSv.

Historické a církevní stavby

Ing. Tomáš Kostohryz

Ing. Tomáš Kostohryz

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více jak 15-ti letou praxí v projektování bytových a občanských staveb, inženýringu a technického dozoru investora. Vystudoval Stavební fakultu na ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce se specializací Rekonstrukce a modernizace staveb. Absolvoval postgraduální studium na Fakultě architektury ČVUT v oboru Ochrana nemovitých památek a souborů, na což se ve své praxi specializuje. Též zajišťuje veškeré stupně projektové dokumentace včetně zaměření objektů a všech potřebných průzkumů. Podílel se např. na zakázkách rekonstrukce poutního kostelu Narození P. Marie v Nicově, restaurování hlavních sousoší Divadla J.K.Tyla v Plzni, rekonstrukce kostelu Sv. Mikuláše v Merklíně, rekonstrukce bývalé fary ve Světci u Teplic a mnoho dalších významných staveb.

Dřevostavby

Ing. arch. Bc. Antonín Závada, MBA

Ing. arch. Bc. Antonín Závada, MBA

Autorizovaný architekt s 18-ti letou praxí v přípravě, projekci a realizaci občanských, bytových a průmyslových staveb. Jeho specializací jsou dřevostavby a památkové objekty všeho druhu a rozsahu. Jednatel projekční a inženýrské kanceláře, titul MBA získal v oboru veřejné správy. Podílel se např. na zakázkách rekonstrukce kostelu Sv. Kateřina v Ostravě, Gorolského muzea v Mostech u Jablunkova, části zámku v Hustopečích nad Bečvou, pustevny Libušín a Maměnka, kaple Cyrila a Metoděje v Radhošti, větrného mlýna v Hranicích na Moravě, vodního mlýna Miklůvka a mnoho dalších významných staveb.

Požární bezpečnost

Ing. Michal Hlavačka

Ing. Michal Hlavačka

Autorizovaný technik ČKAIT v oboru požární bezpečnost staveb a Odborně způsobilá osoba v požární ochraně s 15-ti letou praxí.  Má praxi s projektováním rodinných domů, bytových domů, skladových areálů a výrobních objektů. Vystudoval Vysokou školu Báňská - Technická univerzita Ostrava  v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V praxi využívá poznatků, které načerpal u Hasičského záchranného sboru Hl. m. Prahy, kde pracoval 18 let.

Znalecké posudky

Ing. Jan Merten

Ing. Jan Merten

Soudní znalec v oborech ekonomika a stavebnictví, s praxí provádění znaleckých posudků od roku 1991.