cz | en

Služby pro majitele nemovitostí, SVJ a bytová družstva

Nabízíme komplexní služby pro majitele nemovitostí – prověříme technický stav nemovitosti, sestavíme efektivní plán oprav, pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější dodavatele a ohlídáme kvalitu prací při stavebních úpravách či rekonstrukci objektu.

Pokud nemovitost prodáváte, naše nezávislé prověření stavu nemovitosti dodá důvěryhodnost Vaší nabídce a vylepší Vaši vyjednávací pozici.

Inspekce nemovitosti před uplynutím záruční doby

Díky inspekci nemovitosti můžete maximum závad reklamovat během záruční doby a předejdete tak zbytečným nákladům v budoucnu.

Více

 • Naším výstupem je detailní Zpráva z inspekce nemovitosti včetně fotodokumentace a zakreslení závad do plánů nemovitosti.
 • Zpráva je kompletním podkladem pro reklamaci - šetříme Váš čas a úsilí spojené s dokumentací závad.
 • Rozsah inspekce nemovitosti před koncem záruky sjednáváme individuálně, zahrnuje zejména:
  • Nosné i nenosné konstrukce
  • Střecha
  • Exteriéry (venkovní úpravy), fasáda, balkony a lodžie
  • Přístupné vnitřní instalace, stoupačky
  • Interiéry, povrchy
  • Vstupní i interiérové dveře a okna
  • Sklepy a garáže
 • Vzorová zpráva z inspekce před koncem záruky

Inspekce nemovitosti pro plán oprav

Inspekce nemovitosti a sestavení kvalitního plánu oprav Vám zajistí efektivitu vynaložených investic.

Více

 • Naším výstupem je detailní Zpráva z inspekce nemovitosti včetně fotodokumentace a odhadu nákladů na odstranění závad.
 • Zpráva je vhodným podkladem pro plán oprav – zjistíte rozsah, prioritu a finanční náročnost jednotlivých oprav.
 • V případě zájmu pro Vás následně sestavíme dlouhodobý časový a finanční plán oprav a údržby.
 • Vzorová zpráva z inspekce před rekonstrukcí

Inspekce nemovitosti před prodejem

Nezávislé prověření technického stavu nemovitosti dodá důvěryhodnost Vaší nabídce.

Více

 • Naším výstupem je detailní Zpráva z inspekce nemovitosti včetně fotodokumentace, případně též vč. odhadu nákladů na odstranění závad.
 • Díky naší Zprávě z inspekce splníte předsmluvní informační povinnost ohledně technického stavu nemovitosti.
 • Nezávislá inspekce nemovitosti vylepší Vaši vyjednávací pozici a urychlí prodej nemovitosti.
 • Vzorová zpráva z technické due diligence

Příprava rekonstrukce - zpracování projektu, výběrová řízení

Dobře připravený projekt a podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby Vám mohou ušetřit statisíce.

Více

 • Na základě Vašeho investičního záměru zajistíme kompletní přípravu projektu pro stavební povolení i prováděcí dokumentaci.
 • Případně provedeme posouzení existujícího projektu a navrhneme doporučení v jednotlivých fázích projektu:
  • Studie
  • Hrubé konstrukce a hrubé návrhy materiálů vč. technologií
  • Projekt pro stavební povolení
  • Finální zpracování prováděcího projektu včetně výkazu výměr a ověření cen rozpočtářem
 • Pomůžeme Vám s organizací výběrového řízení na dodavatele stavby, včetně vyjednávání o ceně a právní kontroly smluvní dokumentace.

Technický dozor investora

Zajistíme pro Vás důkladný a spolehlivý technický dozor investora při výstavbě, celkové rekonstrukci i při dílčích opravách.

Více

 • Technický dozor provádíme v nejvyšší kvalitě – naši pracovníci mají odbornou kvalifikaci a praxi s dozorem velkých staveb.
 • Outsourcingem technického dozoru snížíte náklady a zajistíte naprostou objektivitu TDI.
 • S námi máte záruku profesionálně provedeného technického dozoru, krytou dostatečným pojištěním odpovědnosti.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Mají Vaše nemovitosti povinnost zpracování PENB? Obraťte se na nás!

Více

 • Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m² musí mít zpracovaný průkaz již nyní, nad 1000m² do roku 2017 a menší do 2019.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy Vám zajistíme za výhodných podmínek a bez starostí!
 • Sami si zajistíme potřebné podklady – šetříme Váš čas.