cz | en

Služby pro investory

Pomůžeme Vám ušetřit peníze při nákupu nemovitosti a zajistit další návazné služby při stavebních úpravách či rekonstrukci objektu.

Technické due diligence (technický audit, posouzení stavu nemovitosti)

Získejte detailní přehled o technickém stavu nemovitosti před koupí nemovitosti nebo před koncem záruky. Technický audit je prováděn týmem specialistů, odborníků na jednotlivé oblasti s dlouholetými zkušenostmi.

Více

 • Díky technické due diligence získáte informace o stavebně-technickém stavu nemovitosti a o nákladech na nutné opravy či rekonstrukci.
 • Detailní Zpráva z technické due diligence je vhodným podkladem pro jednání o ceně nemovitosti – neplaťte nečekané opravy!
 • Rozsah technické due diligence je individuální dle požadavků klienta, prověření typicky zahrnuje:
  • Stavební část (konstrukce, statika, stavební prvky)
  • Zařízení budov (TZB / HVAC)
  • Požární bezpečnost
  • Hygienické podmínky
  • Soulad zjištěného stavu s dokumentací a normami
  • Vyhodnocení dalších rizik
 • Vzorová zpráva z technické due diligence

Příprava rekonstrukce - zpracování projektu, výběrová řízení

Dobře připravený projekt a podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby Vám mohou ušetřit statisíce.

Více

 • Na základě Vašeho investičního záměru zajistíme kompletní přípravu projektu pro stavební povolení i prováděcí dokumentaci.
 • Případně provedeme posouzení existujícího projektu a navrhneme doporučení v jednotlivých fázích projektu:
  • Studie
  • Hrubé konstrukce a hrubé návrhy materiálů vč. technologií
  • Projekt pro stavební povolení
  • Finální zpracování prováděcího projektu včetně výkazu výměr a ověření cen rozpočtářem
 • Pomůžeme Vám s organizací výběrového řízení na dodavatele stavby, včetně vyjednávání o ceně a právní kontroly smluvní dokumentace.

Technický dozor investora

Zajistíme pro Vás důkladný a spolehlivý technický dozor investora při výstavbě, celkové rekonstrukci i při dílčích opravách.

Více

 • Technický dozor provádíme v nejvyšší kvalitě – naši pracovníci mají odbornou kvalifikaci a praxi s dozorem velkých staveb.
 • Outsourcingem technického dozoru snížíte náklady a zajistíte naprostou objektivitu TDI.
 • S námi máte záruku profesionálně provedeného technického dozoru, krytou dostatečným pojištěním odpovědnosti.